Багш, Мэдээлэл зүй

Багш, Мэдээлэл зүй

Хөтөлбөрийн индекс: 011401

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Математик - 400, Физик - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар: 

 • Програм хангамж болон шинэ техник технологийг нэвтрүүлнэ
 • Байгууллагын компьютерийн сүлжээг зохион байгуулна
 • Байгууллагын веб хуудас, мэдэээллийн системийг хөгжүүлнэ.
 • Манлайлах, удирдан зохион байгуулах
 • Судалгаа шинжилгээ хийх
 • Нийгмийн идэвхтэй, багаар ажиллах чадвар
 • Хувь хүний соёл, харилцааны ур чадвар
 • Дүн шинжилгээ хийж зөв шийдвэр гаргах чадвар
 • Мэргэжлийн гадаад хэлний өндөр мэдлэг
 • Техник технологийн ур чадвар

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр:

 • Мэдээлэл зүйн багш
 • Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн
 • Вэб хөгжүүлэгч
 • Программ хөгжүүлэгч
 • Сүлжээний мэргэжилтэн
 • Техник хангамжийн инженер
 • Графикч дизайнер
 • Операторч