Багш, урлагийн боловсрол

Хөтөлбөрийн индекс: 011401

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Монгол хэл - 400, Ур чадвар - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар:

  • Ардын болон цахилгаан хөгжим, төгөлдөр хуур, утсан хөгжмүүдийг тоглох
  • Дуулах болон удирдаачийн ур дүй
  • Найрал дуу болон үндэсний хөгжмийн цөөхүүлд найруулга хийх
  • Соёл, олон нийтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, хөтлөх
  • Хөгжмийн техник хэрэгсэл болон мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэх/ нотны болон бичлэгийн программ дээр ажиллаж сурах /
  • Багаар ажиллах, бусдад зөвлөн туслах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, ажлын байран дээр өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх чадвар эзэмшсэн байна

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажлын байрны чиглэл

  • Боловсролын байгууллагад дуу хөгжмийн багш
  • Аймаг, сум орон нутгийн театр чуулгад хөгжимчин хөгжмийн багш
  • Соёл олон нийтийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан
  • Хүүхэд багачуудад хөгжмийн боловсрол олгох сургалтын төв байгуулж өөртөө ажлын байр бий болгох боломжтой