Монгол улсад тэгш хамруулах боловсролын багш бэлтгэх төсөл

МУБИС, МУИС-ийн Ховд сургууль, Дорнод сургуулиуд хамтран “Монгол улсад тэгш хамруулах боловсролын багш бэлтгэх төсөл”-ийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн хэлэлцүүлэг болон тэгш хамруулах боловсрол хичээлийн үнэлгээний асуудал сэдэвт сургалтыг 2023 оны 02 дугаар сарын 6-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.  

МУИС-ийн Дорнод сургуулийн “Монгол улсад тэгш хамруулах боловсролын багш бэлтгэх төсөл”-ийн баг Япон улсын Нагоя их сургууль, МУБИС-ийн хамтран зохион байгуулсан “Зан төрх, танин мэдэхүйн бэрхшээлтэй хүүхдийг дэмжих арга зүй” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.