Газрын тосны инженер

Хөтөлбөрийн индекс: 072404

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Математик - 400, Физик - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар: 

  • Шинэ техник, технологи боловсруулах
  • Лабораторийн өндөр хүчин чадлаар газрын тосны тэргүүн туршлага нэвтрүүлэх
  • Инженер, технологийн өндөр мэдлэг практик туршлагыг хуримтлуулах
  • Бүс нутгийн газрын тосны үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх
  • Судалгаа шинжилгээ хийх

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр:

  • Инженер, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн
  • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
  • Судлаач багш
  • Лабораторийн шинжээч