Бизнесийн удирдлага

Хөтөлбөрийн индекс: 041301

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Нийгмийн тухай мэдлэг - 400, Математик - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар: 

 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг боловсруулж, бизнесийн амжилтын түлхүүр болгон ашиглах, загварчлах
 • Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны болон хүний нөөцийн, маркетингийн удирдлагын хүрээнд удирдлагын шийдвэр гаргалтад зориулсан төлөвлөлт хийх
 • Манлайлах, удирдан зохион байгуулах
 • Судалгаа шинжилгээ хийх
 • Нийгмийн идэвхтэй, багаар ажиллах чадвар
 • Хувь хүний соёл, харилцааны ур чадвар
 • Дүн шинжилгээ хийж зөв шийдвэр гаргах чадвар

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр:

 • Бизнесийн байгууллагад ерөнхий менежер
 • Дунд шатны менежер
 • Хүний нөөцийн менежер
 • Зах зээл судлаач
 • Борлуулалтын менежер
 • Маркетингийн менежер