MONGWBL

European Union Erasmus+

Монгол улсын Дээд боловсролын тогтолцоонд Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлсэн үр дүнгээ танилцууллаа.
“Дээд боловсролын тогтолцоонд Ажлын байран суурилсан сургалтыг нэвтрүүлж, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь” ERASMUS+MONGWBL төслийн үр дүнгийн хэлэлцүүлэг боллоо.
Грек улсын Македонийн их сургуулиас зохион байгуулсан сургалт, туршлага судлах аялалд МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар сургуулийн багш, удирдлагын төлөөлөл хамрагдав.
Ажлын байранд суурилсан сургалтад Нягтлан бодох бүртгэлийн оюутнууд хамрагдаж эхэллээ.
Орос, Монгол, Хятад гурван улсын их дээд сургуулийн Аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн Оюутнуудын туршлага судлах, дадлага ажлын хүрээнд
Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь төслийн танилцуулга
Герман улсын Берлин хотын Berlin School of Economics and Law сургуулиас зохион байгуулсан сургалт хэлэлцүүлгийн үр дүнг танилцуулах уулзалт
Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн туршилт
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсад “Ажлын байранд суурилсан туршилтын сургалтын хэрэгжилтийн хэлэлцүүлэг” амжилттай болж өндөрлөлөө.
Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудын тайлан хэлэлцүүлэг
Орчуулга, хятад хэл (Аялал жуулчлал) хөтөлбөрийн оюутан М.Баасанхүү: АБСС-ын хөтөлбөрт хамрагдсанаар