"Төгсөгч-түншлэл" спортын арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна.

Дорнод их сургуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд төгсөгчдийн холбооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх үүднээс Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол хөтөлбөрийн баг санаачлан БСӨНБ хөтөлбөрийн төгсөгч, оюутан, багш нарын дунд буухиа, гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулж байна. Тэмцээнд оролцож буй багууддаа амжилт хүсье.
+8