Газрын тосны амьдралын мөчлөг сэдэвт сургалтыг Дорнод аймгийн Халхгол, Матад сумдад зохион байгууллаа.