ТӨСЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ДИС-ИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ААНБ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ ОРОЛЦОЖ БАЙНА

"Ажлын байранд суурилсан суралцахуйг нэвтрүүлэх замаар их дээд сургууль төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь" төслийн Үндэсний хэлэлцүүлэгт оролцож буй Сургалтын бодлого төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал Б6Оюун-Эрдэнэ, Инженер бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч Б.Доржпүрэв, Нийгэм хүмүүнлэ

гийн ухааны тэнхимийн багш П.Цэнгэлмаа нартаа амжилт хүсье.