“БАГШЛАХУЙ БА СУРАЛЦАХУЙ” онол, практикийн бага хурал зохион байгууллаа.

Дорнод их сургуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулсан “БАГШЛАХУЙ БА СУРАЛЦАХУЙ” онол, практикийн бага хуралд Дорнод, Хэнтий, Говьсүмбэр аймгаас төгсөгчдийн төлөөлөл оролцон, илтгэл хэлэлцүүлснээс ТЭРГҮҮН байрт Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын М.Аюушхорлоо захиралтай XII сургуулийн бага ангийн багш Д.Оюумаа, ДЭД байрт Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Р.Жаргалтуяа захиралтай II сургуулийн бага ангийн багш Л.Ганчимэг, сургалтын менежер Д.Цэцэгмаа, ГУТГААР байрт Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Ж.Болормаа захиралтай Y сургуулийн бага ангийн багш Б.Цэрэндолгор, А.Мядагмаа, Д.Оюунбилэг, Т.Одонгэрэл, ТУСГАЙ байрт Хэнтий аймгийн Х.Алтанцэцэг захиралтай лаборатори I сургуулийн МХУЗ-ын багш М.Нямхүү, Э.Нацагсэвжид нар шалгарлаа. Нийт илтгэл хэлэлцүүлсэн судлаач багш нарынхаа цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.