МАТЕМАТИКИЙН 14 ДҮГЭЭР ОЛИМПИАДЫН БҮРТГЭЛ

Дорнод Их Сургуулийн нэрэмжит математикийн 14 дүгээр олимпиадын бүртгэл хийхэд ашиглана. Бүртгэлийг тухайн сургуулийн математикийн ЗАН-ын ахлагч 5 сарын 1-4-ний өдрүүдэд гардан хийнэ.

Мөн сургуулийнхаа үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг www.dornod.edu.mn сайтаас авч, бусдад түгээж байхыг хүсье.