Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан Дорнод их сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж, зөвлөмж чиглэл өглөө