ОХУ-ын Өвөрбайгалийн Улсын их сургууль, Агын Багшийн коллежтой байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээг хэрэгжүүлэх талаар саналаа солилцон ажиллаж байна.