ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ИХ СУРГУУЛИУДТАЙ ХАМТАРСАН 2+2 ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДОРНОД ИХ СУРГУУЛЬ 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

БШУЯам нь Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинэ сэргэлт”-ийн бодлогын хүрээнд бүс нутагт шаардлагатай хүний нөөцийг бэлтгэх, “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн өмчийн их, дээд сургуулиудын хамтын ажиллагааг дэмжсэн олон бодлого, шийдвэрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд Дорнод их сургууль нь

  • МУИС-тай хамтарч Сэтгэл судлал, Цаг уур хөтөлбөр
  • МУБИС-тай Багш, математикийн боловсрол, Багш, физикийн боловсрол, Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол, Багш, гадаад хэлний боловсрол,
  • ШУТИС-тай Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл, Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи хөтөлбөр,
  • ХААИС-тай хамтарч Цахилгааны инженер, Мэдээллийн технологи, Аялал жуулчлал, Хүрээлэн буй орчны хяналт, үнэлгээ хөтөлбөрөөр Дорнод их сургуульд 2 жил, тухайн хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх сургуульд 2 жил суралцуулж бакалаврын боловсролыг эзэмшүүлнэ.

Мөн Дорнод их сургууль нь МУИС, МУБИС, ШУТИС, ХААИС-иудтай хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил хийх, төсөл  хэрэгжүүлэх, шинэ технологи, инновацийг бий болгох, түншлэлийг өргөжүүлэх, багшийн хөгжлийн төвүүдээр дамжуулан эрдэмтэн багш, судлаачдын мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах, харилцан туршлага солилцох, оюутан дадлагажуулах зорилго бүхий хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа.

2022.06.29