Бүх нийтийн биеийн тамир, эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор “Цаг гаргая” аян

Бүх нийтийн биеийн тамир, эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор “Цаг гаргая” аяны хүрээнд аймгийн Биеийн Тамир Спортын Газар, Аймгийн Цагдаагийн Газар, Үйлдвэрчний Эвлэлийн Хороо хамтран 2023 оны 04-р сарын 30-ний өдөр зохион байгуулсан бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээнд МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь сургуулийн хамт олон амжилттай оролцлоо.