МУИС-ийн оюутны хөгжил эрхэлсэн захирал Г.Галбаяр Сүхбаатар аймгийн Mөнххаан сумын 12-р ангийн хантай уулзаж байна