"Хянганы даваан дээрх Хянган аймаг" сэдэвт танилцах уулзалтын хуралд МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар сургуулийн ахлах багш Б.Доржпүрэв сургуулийн талаар товч мэдээллийг өгөв.

Хятад, Монгол Орос гурван улсын их дээд сургуулийн удирдлага, багш оюутнуудын "Хянганы даваан дээрх Хянган аймаг" сэдэвт танилцах уулзалтын хуралд МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар сургуулийн ахлах багш Б.Доржпүрэв сургуулийн талаар товч мэдээллийг өгөв.