Дорнод их сургууль олон улсын нэгдсэн менежментийн тогтолцоо стандартыг нэвтрүүлнэ.

Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015,
Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо ISO21001:2018
Хоёр болон түүнээс дээш стандартыг зэрэг нэвтрүүлж байгаа бол нэгдсэн менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэгч байгууллага болох юм. Эдгээр стандартууд хэрэгжүүлснээр үйл ажиллагааны давхардал байхгүй бүх баримт бичгүүд цэгцэрч, урт хугацаанд тогтвортой оршин тогтнох нөхцөл бүрдэж, өрсөлдөх чадвар нэмэгдэн, ажлын бүтээмж, үр өгөөж дээшилж, хамт олны дунд уур амьсгал эерэг болно. Энэхүү ажлын хүрээнд “Ворлд стандарт консалтинг” компаниас онол болон аргазүйн вакум сургалтыг 2 дах өдрөө амжилттай зохион байгуулж байна.