Даралтат хөгжмийн богино хугацааны сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Дорнод их сургууль нь аймгийн СӨНБ-ын бүлгийн багш нарт зориулсан даралтат хөгжмийн богино хугацааны сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Багш нарын сургалтын төлбөрийн 50 хувийг олгож, суралцах үйл явцад дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажилласан 9, 12-р цэцэрлэгийн удирдлага, ҮЭХ-ны хамт олонд талархал илэрхийлье.