ДИС-ийн ОЮУТНЫ 9 ДҮГЭЭР ЧУУЛГАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ОЮУТНЫ ХОЛБООНЫ БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮНЭЭ ШИНЭЧИЛЛЭЭ.

ОЮУТНЫ 9 ДҮГЭЭР ЧУУЛГАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ОЮУТНЫ ХОЛБООНЫ БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮНЭЭ ШИНЭЧИЛЛЭЭ. Оюутны 9 дүгээр чуулга уулзалтыг 2021.11.03-ны өдөр зохион байгууллаа.