2023-2024 Элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.

МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар сургуульд суралцсанаар:
МУИС-ийн эрдэмтэн багш нараас суралцах, хичээл заалгах;
Орон нутагтаа чанартай боловсролыг эзэмших;
МУИС-ийн энгэрийн тэмдэг, дипломтой төгсөх;
Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн бакалаврын үндсэн хөтөлбөрт суралцагчдад төрөөс олгодог сургалтын төлбөрийн 50%-ийн тэтгэлэг;
Боловсролын зээлийн сангийн Oюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах;
МУИС-иас зарлагдсан бүх тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломжтой.

Цахим хуудас: https://dornod.edu.mn
Фэйсбүүк хуудас: fb.com/numdornod
Цахим шуудан: [email protected]
Сургалтын алба: 70584555