ИРГЭДЭД УУЛ УУРХАЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ДӨРӨВ ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Дорнод их сургууль, Мерит төсөлтэй хамтран 4 дэх жилдээ “УУЛ УУРХАЙН АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГ” сургалтыг зохион байгуулж байна. Бид давхардсан тоогоор 31 сумын  1329 хүнд уул уурхайн талаарх мэдлэг, ойлголтыг хүргэж ажилласан. Одоо 32 дах сумандаа уг сургалтыг зохион байгуулж байна.