Магистрын хөтөлбөрийн профессорын багтай танилцана уу?