Намрын спарткиад зохион байгуулагдлаа.

Намрын спарткиад зохион байгуулагдлаа. ДИС-ийн намрын спарткиад 3 өдрийн турш үргэлжилж,  багш оюутнууд амралтын хоёр өдрийг спортлог өнгөрөөсөн байна.