МУИС-ийн Оюутны хөгжил эрхэлсэн захирал Г.Галбаяр зүүн бүсийн аймгуудад ажиллаж байна