Богино хугацаат болон захиалгат сургалтын журам батлагдлаа

Дорнод их сургууль нь ААНБ-ын хүний нөөц, иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн богино хугацааны, захиалгат сургалтын хөтөлбөрүүдийг дараах чиглэлүүдээр хүргэнэ.

 1. Гадаад хэл болон эх хэл
  • Англи хэл
  • Хятад хэл
  • Орос хэл
  • Үндэсний бичиг
  • Монгол хэл
 2. Сэтгэл судлал
  • Хүүхдийн сэтгэл судлал
  • Байгууллагын сэтгэл судлал
  • Сэтгэл зүй зөвлөгөө
 3. Сургалтын технологи, арга зүй
  • Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн, программ хангамж
  • Сургалтын арга зүй
 4. Бизнесийн удирдлага, НББ
  • НББ анхан, дунд шат

Журмыг энд дарж үзнэ үү?