Оюутны санаачлагыг дэмжих төсөл хөтөлбөр

БСШУЯ-наас хэрэгжүүлсэн “L2766-MON” Дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийн тэгш хүртээмжтэй байдал бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд оюутны санаачилгыг дэмжих өрсөлдөөнт тэтгэлгийг байгалийн ухаан, инженер технологи, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бакалаврын хөтөлбөрт суралцаж буй оюутнуудын дунд зарласан. Тус  хөтөлбөрт Дорнод их сургуулиас дараах төслүүдийг санаачлан амжилттай хэрэгжүүлээд байна.

Төслийн нэр Огноо Зорилго  Санхүүжилт Тайлан үзэх
ICDL –ийн шалгалтад Дорнод аймгийн мэдээллийн технологи сонирхогч залуусыг бэлтгэх боломж 2016-2017 ICDL-ийн агуулгад суурилсан мэдээлэл технологийн сургалт явуулах боломжийг бүрдүүлэх 2,877,700 Үзэх
Хүүхдэд зориулсан “Маамуу” үсний салон 2016-2017 Оюутнуудын бие даан бизнес эрхлэх чадварыг хөгжүүлэн, өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох, хөдөлмөр эрхлэх сонирхлыг нэмэгдүүлэх 3,000,000 Үзэх
Оюутны санаачилгыг дэмжих төв 2016-2017 Оюутнуудад хичээлийн бус цагаараа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлж, тэдний үүсгэл санаачилгыг дэмжиж, зөвлөн туслах   2,840,400 Үзэх
Тэшүүрийн спорт ба эрүүл мэнд 2019-2020 Нийтийн биеийн тамир, өвлийн спортыг олон нийтэд сурталчлан таниулах, нийгэмд тулгамдаж буй хөдөлгөөний хомсдлоос үүсэлтэй өвчин эмгэгийг бууруулах, биеийн тамирын багш мэргэжлээр суралцагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд оршино. 6,500,000 Үзэх
Оюун задлах оньсон тоглоом
2019-2020 Үндэсний уламжлалт зан үйлд суралцах, өв соёлоо хадгалахад дэмжлэг үзүүлэх  5,106,000  Үзэх
Халуун сэтгэл-3
2019-2020 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжих үйл явцад эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зүйг туршин үр дүнг тооцох 5,000,000 Үзэх