Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсад “Ажлын байранд суурилсан туршилтын сургалтын хэрэгжилтийн хэлэлцүүлэг” амжилттай болж өндөрлөлөө.
BIALYSTOK (POLAND) International MELINC Event 19 -31 MARCH 2023
Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд #Ажлын_байранд_суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь
Орчуулга, хятад хэл (Аялал жуулчлал) хөтөлбөрийн оюутан М.Баасанхүү:
Монгол улсад тэгш хамруулах боловсролын багш бэлтгэх төсөл
“Ажлын байранд суурилсан сургалтын туршилтын явц, үр дүн, бусад мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх боломж” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа